Údržba

DVa v jednom provádí údžbu vyhrazených elektrických zařízení do 1000V a hromosvodů v objektech třídy A. prqavidelná údržba zařízení je potřebná pro správný chod zařízení a pro předejítí úrazu elektrickým proudem.

Především údržba starých hliníkových rozvodů je důležitá, neboť staší rozvody hliníku „tečou“ což znamená že mněkne a tím pádem je nutné veškeré šroubové spoje dotahovat. Jinak v nich dochází ke vzniku přechodových odporů a zahřívání spoje, vyžíhání a vypálení materiálu, což může mít za následek zkrat nebo i požár.

zasuvka

 

Firma také provádí údržu světelných zařízení. Převážně se údržba provádí v administrativních budovách, výrobních halách a ve školách, kde se nejčastěji usazuje prach a je obtížné jej odstraňovat. Tato nečistota vede ke snížení světelného toku, což významně ovlivňuje hygienické podmínky osvětlení. Důležitým faktorem této údržby je také bezpečnost, neboť nečistoty ovlivňují chlazení těles svítidel. V několika případech může vést tato „neúdržba“ ke zvýšení teploty těles a k následnému vznícení.

s0406352

Údržba hromosvodů je také nedílnou součástí údržby. Zvláště u FeZn (pozinkovaná ocel), protože postupem času dochází ke korozi v oblasti svorek, kde se ztrácí ochraná vrstva pozinku. při velké korozi ůže vznkat velký přechodový odpor a ten má za následek špatnou funkci hromosvodu při úderu bleskem.

David Valentík

„Nejkrásnější ze všech tajemství je být géniem a vědět to jen sám.“ Mark Twain