Údržba

DVa v jednom provádí údržbu vyhrazených elektrických zařízení do 1000V a hromosvodů v objektech třídy A. Pravidelná údržba zařízení je potřebná pro správný chod zařízení a pro předejití úrazu elektrickým proudem.

Krom údržby zajišťujeme také revize.

Údržba rozvodů

Především údržba starých hliníkových rozvodů je důležitá, neboť starší rozvody hliníku “tečou” což znamená že měkne a tím pádem je nutné veškeré šroubové spoje dotahovat. Jinak v nich dochází ke vzniku přechodových odporů a zahřívání spoje, vyžíhání a vypálení materiálu, což může mít za následek zkrat nebo i požár.

zasuvka

Údržba světel

Firma také provádí údržbu světelných zařízení. Převážně se údržba provádí v administrativních budovách, výrobních halách a ve školách, kde je obtížné prach odstraňovat. Nečistoty oslabují světelný tok, což je v rozporu s hygienickými nároky na osvětlení.

Důležitým faktorem této údržby je bezpečnost, neboť nečistoty ovlivňují chlazení těles svítidel. V krajních případech může vést tato “neúdržba” ke zvýšení teploty těles a k následnému vznícení.

s0406352

Údržba hromosvodů

Údržba hromosvodů je nedílnou součástí údržby. Zvláště u FeZn (pozinkovaná ocel) dochází postupem času ke korozi v oblasti svorek, kde se ztrácí ochranná vrstva zinku. při silné korozi může vznikat velký přechodový odpor a ten má za následek špatnou funkci hromosvodu při úderu bleskem.

Zpět na úvodní stránku.